KEO SILICONE GP

40000

Keo Silicone GP là sản phẩm trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) lưu hóa axit, sử dụng cho nhiều mục đích và rất hiệu quả kinh tế. Chất trám GP có thể được sử dụng để lắp kính, trám hay bít mối nối cho: cửa ra vào, cửa sổ, cửa số trần nhà, biển hiệu, lắp đặt đồ vật cố định, v.v.

Màu sắc: Aluminum, Black, Bronze, Clear, Gray, Light Gray, White

KEO SILICONE GP

40000

Contact Me on Zalo