CHUYÊN PHÂN PHỐI, CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VỀ KEO DÁN, PHỤ GIA Ô TÔ, VẬT TƯ NGÀNH NHÔM KÍNH, HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP..